Navigácia

Rada školy

Rada školy

1. Veronika Šulíková /za PgZ ZŠ – predseda

2.  Mgr. Slávka Špireková /za PgZ MŠ

3.  Jana Gašparová /za nepedagogických pracovníkov

4.  Mgr. Veronika Muchová /za rodičovskú radu ZŠ

5.  Marianna Kováčová /za rodičovskú radu MŠ

6.  Rastislav Ferienčík /delegovaný poslanec

7.  Jozef Michlík /delegovaný poslanec

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    059 18 Kravany 241
  • +421 917 102 155
    052/7782128
    zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria