Navigácia

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa 

Súhrnná správa o zadaní zákazky nad  € 1 000,- za 2. štvrťrok 2016 v zmysle § 99 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších prepisov
P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky Dodávateľ

Termín 
zadania zákazky

1.

Univerzálny robot

dvojrúrová pec

€ 2 794,54

CORTEC, s. r. o.

Magnezitárska 2/A

040 01  Košice

2016
2.

Dodanie tovaru s

prácou

"Výmena okien na

budove materskej

školy"

€ 4 102,-

M+D interiér, s.r.o.

Dostojevského 12

058 01  Poprad

2016

 

Kontakt

Email: zssmskravany@gmail.com
Telefón: 0917 102 155

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    059 18 Kravany 241
  • +421 917 102 155
    052/7782128
    zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria