Navigácia

2% dane

Vyhlásenie k 2% dane

Údaje o prijímateľovi: 

Obchodné meno alebo názov:  Združenie priateľov športu a kultúry

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Kravany 111, 05918

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 42031851

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    059 18 Kravany 241
  • +421 917 102 155
    052/7782128
    zssmskravany@gmail.com

Fotogaléria